Diyalektik
"Sahip Olmak" ve "Olmak" - Erich Fromm
  18 Haziran 2018 Pazartesi , 11:04
"Sahip Olmak" ve "Olmak" - Erich Fromm
“Sağlıklı insan aklı” için, “sahip olmak” ile “olmak” arasındaki ayrım, insan yaşamının normal bir fonksiyonu gibidir.

Yaşayabilmek için, o şeylere sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Ama sahip olmanın, daha çok şeye sahip olmanın, yaşamın tek amacı olarak açıklandığı, insanların değerlendirmesinde “milyon değerinde” gibi tanımlamaların kullanıldığı bir toplumda, “sahip olmak” ile “olmak” arasındaki farkın anlaşılmamasını doğal karşılamak gerekir. Ayrıca çoğu kez olmanın tek yolu da “sahip olmak”tan geçiyor gibi tanıtılmaktadır. Yani günümüz toplumsal değer yargılarına göre “hiçbir şeye sahip olmayan bir kişi, bir hiçtir” sonucuna varıyoruz.

Oysa büyük yaşam ustaları, “sahip olmak” ile olmak” arasındaki farklılığı, sistemlerin ana konusu olarak ele almışlardır.

Buddha insancıl evrimin en üst basamağına ulaşmak isteyenlerin, sahip olmak güdüsünden kurtulmaları gerektiğini öğretirken, İsa “Kimin canını kurtarmak isterse, onu feda edecektir. Ama kim canını benim uğruna verirse, onu kurtaracaktır. Çünkü bir insan bütün dünyayı kazansa, ama kendi benliğini çürümeye terk etse veya kendini cezalandırsa, eline ne geçecektir ki?” (Luca 9:24-25) Meister Eckhart öğretisi de buna benzer. Eckhart’a göre ruhsal zenginlik ve güçlülüğe erişmenin tek çaresi, hiçbir şeye sahip olmamak, kendini açık ve “boş” yapmak, yani gerçek benliğe giden yolun önünü kapamamaktır. Marks ise, gerçek amacın çok şeye “sahip olmak” değil, çok “olmak” olduğunu belirtir ve bu yolda lüksün de, tıpkı fakirlik gibi önemli bir yük ve engel olduğunu söyler.

Büyük yaşam ustaların yaptığı bu ayrım, beni yıllardır etkiliyordu. Bunun üzerine ben de çabamı, bireyi ve grupları psikanalitik yöntemler aracılığı ile inceleyerek, bu ayrımın temellerini bulmaya yönelttim. Bulduklarım, bende şu izlenimin uyanmasını sağladı! “sahip olmak” ile “olmak” arasındaki farklılık, yaşamı ya da ölümü sevme eğilimleriyle birlikte, insan varoluşunun en önemli sorunudur. Antropoloji ve psikanaliz bilimlerinin deneysel bulguları “sahip olmak”ın insan yaşantısının temel iki öğesi olduğunu ve bu iki farklı tutumdan biri ya da ötekinin üstünlüğünün, bireyler ve toplumsal birimler arasındaki karakter farklılığının kaynağı olduğunu göstermektedir.

Erich Fromm

Yorumlar
Kod: 3ZR6Z