Miras
Mısır Mitolojisi
  25 Temmuz 2018 Çarşamba , 15:30
Mısır Mitolojisi

İnsanlar tarihin ilk çağlarından bu yana olağanüstü varlıklara ilgi duymuşlar, o dönem için açıklanması güç olayları (fırtına, şimşek, gök gürültüsü) inandıkları bu tanrıların bir işareti olarak yorumlamışlardır. Daha ileriki vakitlerde bu tanrıların değişik kehanetleri olduğuna inanmışlar ve mitolojilerin oluşmasını sağlamışlardır. Bugün hemen her milletin kendine ait bir mitolojisi vardır. Bunlar içinde tarihin ilk çağlarında yer alan Mısır Mitolojisi, hiç şüphesiz tarihin en eski mitolojisidir. Mısır Mitolojisi tanrıları, hikâyeleri ve birçok kehanetleriyle tarihin en zengin mitolojisi olmayı başarmıştır. Mısır Mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran en belirgin özelliği ise sembollerle anlatılmasıdır. Mısır mitolojisi ve dini genel olarak politeistik -henoteistik bir yapıdadır, zaman zaman monoteistik bir yapıya da sahip olmuştur.

Yaratılış ve Başlangıç

Araştırmalarımdan ulaştığım kadarıyla kâinatın tamamı sularla dolu idi. Mitolojinin ilk tanrısı olan Re-Atum, sudan doğarak yeryüzünü en baştan yarattı. Yarattığı ilk şeyler ise nem ve hava oldu. Nem-hava ikilisi dünyayı yarattı. Re-Atum ardından gök ve yeri yarattı. Gök ve yer bilinmezlik içinde dolaşırken tesadüf eseri insan soyunu yarattı. Daha sonra Re-Atum’un oğlu Osiris dünya ya geldi ve Mısır’a hükmetmeye başladı. Re-Atum’un ikinci oğlu Seth dünyaya geldiğinde ise kâinatı büyük bir korku ve kötülük sardı. Seth Mısır’a hükmedebilmek için Osiris’i öldürdü ve cesedini parçalara ayırdı. Osiris’in karısı İsis ceset parçalarından oğlunu yarattı. Osiris’in oğlu ve parçası olan Horus daha sonra Seth’i yenilgiye uğratarak kötülüğü uzun bir süre ortadan kaldırdı. Horus’un Mısır’a hükmetmeye başlamasıyla da firavun soyunun başlangıcı atılmış oldu.

wikipedia.org sitesinde ise şöyle anlatılmaktadır.

“Mısırlılar başlangıçta evrenin kaosun kara sularıyla dolu olduğuna inanırlardı. İlk tanrı, Re-Atum, aynı Mısır karasının Nil’in taşan sularından her sene ortaya çıkışı gibi sudan (yükseldi ve) ortaya çıktı. Re-Atum’dan Şu (hava) ve Tefnut (nem) ortaya çıktı. Şu ve Tefnut’un iki çocuğu olduğu zaman dünya yaratıldı: Nut (gök) ve Geb (yer). Şu ve Tefnut karanlıklarda gezerken kaybolunca insanlar yaratıldı. Zira Re-Atum gözünü onları aramaya gönderdi ve onlara kavuştuğunda döktüğü sevinç gözyaşları insanlara dönüştü. Osiris Re-Atum’un oğlu ve Mısır’ın kralıydı. Erkek kardeşi Seth ise evrendeki kötülüğü temsil etmekteydi. Osiris’i öldürdü ve kendisi kral oldu. Osiris’i öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdı, fakat İsis bu parçalardan çoğunu kurtardı. Seth kendisini kral yapmış olsa da Osiris’in oğlu Horus tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Yenilen Set çöle sürülür ve fırtınaların tanrısı olur. Osiris Anubis tarafından mumyalanmış ve ölülerin tanrısı olmuştur. Horus kral ve firavunların atası oldu.”

Osiris Efsanesi

Osiris Mısır kültünde, en önemli tanrılardan biridir. Tanrıça İsis’in hem kocası, hem kardeşi. Horus’un ise babasıdır. Osiris bu dünyanın kural koyucusudur. Aynı zamanda tarımın ve bereketin simgesidir.

Mitolojiye göre insanlar Osiris’i severler. Koyduğu kuralları severek yerine getirirler. Kardeşi Seth onun bu başarısını kıskanır. Seth Osiris’ten kurtulmak için bir plan yapar. Kardeşinin ölçülerine uygun bir tabut yaptırır. Bir şölen düzenler ve Osiris’i de o şölene davet eder. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı tabutu çıkararak bu tabutun kime uyarsa ona verileceğini söyler. Herkes dener ve tabut sadece Osiris’e uyar. Bunun üzerine Seth hemen tabutun kapağını kapatır ve Osiris’in içinde oldugu tabutu Nil’e atar.

Osiris’in karısı İsis kocasını aramaya başlar. Sonunda tabutunu bulur ve onu da alıp Mısır’a döner. Cenaze töreni yapmak için tabutu bir bataklığa saklar. Seth avdan dönerken tabutu bulur ve çok sinirlenir. Osiris’in vücudunu tabuttan çıkarıp parçalara böler ve Mısır’ın çeşitli yerlerine dağıtır.

İsis bu parçaları teker teker bulur. Bir parçası eksiktir. Buna rağmen sihir ve büyü gücünü kullanarak dağılmış parçalarından Osiris’i canlandırır. İsis ve Osiris’in Horus adında bir çocukları olur. Horus büyüyünce Seth’e savaş açar. Bu savaşın sonuçları çeşitli şekillerde anlatılmaktadır.

Bu savaşın sonucunda Osiris yeraltı dünyasının kralı, Horus yaşamın kralı, Seth ise şeytanlık ve kötülüğün kralı olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

 

mısır mitolojisindeki tanrı ve tanrıçalar

aker - güneşi ayarlamak ve yükseltmekten sorumlu tanrı.
akeru - aker'in yardımcılığını yapan tanrılar grubuna verilen genel ad.
amathaunta - mısır mitolojisine göre, deniz tanrıçası.
am-heh - mısır mitolojisinde karma tanry. yeraltı dünyasının tanrısı.
ammut - ölümsüz yasama layık olmayanın kalbini yiyen canavar.
amon - hermopolis rahiplerine göre yaratıcı tanrı.
amon-ra - amon'in rahipleri tarafından karma birleşik tanrı. amon-ra bir boğa olarak resmedilirdi.
amset - horus'un oğlu. ölülerin karaciğerinin koruyucusudur ve tanrıça isis tarafından korunur.
anubis - (anpu) ölüleri koruyan ve yücelten tanrıça. çakal başlıdır. piramit metinlerinde, anubis ra'nın oğlu olarak yer alır. başka metinlerde ise osiris yada seth ile ilişkilendirilir. anubis osiris'in ölümünden sonra onun vücudunun korunması işini üstlenir.
anuket - (anqet) soğuk su dağıtıcısı.
apis - verimlilik tanrısıdır. güneş diski ve uraeusserpentten oluşan boğa tacıyla betimlenmiştir. kutsal apis boğası, memphis'te bulunurdu ve serapum'da büyük bir kitle halinde apis boğalarının mezarı bulunuyor.
bastet - (bast) kedilerin koruyucusu olan tanrıça. uzunca bir süre mısır'da bir kediye zarar vermek kanuna aykırıydı ve bu suçun cezası ölümdü. bastet isis'in ve ra'nın kızıydı. başta cinsellik ve doğurganlık tanrıçasıyken, ölüleri koruma, ölenlerin başarılı yada başarısız olduklarına karar verme, yağmur yağdırma, hastalara, özellikle de çocuklara iyileşmeleri için yardım etme özelliklerine ek olarak güneş, ay, analık ve aşk tanrıçası haline de geldi.
bes - müzik, dans ve iyi yemek gibi aile zevklerinin tanrısı olarak sayılır. ayrıca çocukların eğlendiricisi ve koruyucusudur. sakallı, vahşi görünümlü komik bir cüce olarak ve yuvarlak bir yüzle resmedilmiştir.
buto - aşağı mısır'ın kobra tanrıçası.
duamutef - horus'un oğlu. ölünün midesinin koruyucusudur ve tanrıça neith tarafından korunur.
edjo - yılan tanrıça, aşağı mısır'ın sembolü ve koruyucusu.
geb - yeryüzünün tanrısı. gökyüzünün eşi. kutsal hayvanı kazlardı. erkek olan geb mısır toprağını , daha genel olarak da yeryüzünü temsil eder.
hapi - (hapy) horus'un oğlu. ölülerin ciğerlerinin koruyucusudur ve tanrıça nephthys tarafından korunur. hapi ismi farklı hiyerogliflerle ifade edilmişti; çoğunlukla ama her zaman olmamak kaidesiyle nil nehrinin tanrısının ismiydi. hapi, tacı zambaklardan (yukarı nil) veya papirüs bitkilerinden (aşağı nil) yapılmış şişman bir adama benzetilmiştir.
har-nedj- itef - horusun bir görünümü. ölümün koruyucusu.
harpocrates - osiris'le isis'in oğlu. emzirilen küçük bir çocuk. parmak emen genç bir oğlan olarak gösterilmiştir.
hatmehit - balık tanrıça.
hator - (hathor) mısır'ın çok eski bir gökyüzü tanrıçası tanrıçasıdır. inek tanrıçadır. inek başı ile sembolize edilirdi. sık sık isis'le eşdeğer tutulmuştur. hator edfu'da horus'un partneri olarak tapılmıştır. aşk, müzik ve gülmenin tanrıçası olarak düşünülmektedir.
hauhet - ölçülemeyen sonsuzluğun tanrıçası. çoğunlukla bir kurbağa gibi yada kurbağa kafalı bir kadın gibi resmedilirdi.
heh - sonsuzluğu temsil eden tanrılardan. bir kurbağa yada kurbağa kafalı bir adam gibi resmedilirdi.
hemen - şahin tanrı.
hemsut - kader tanrıçası.
heqet - hermopolis'teki 8 tanrıdan biri.
heru-ra-ha - horus ve ra'ya şükretmeyi sembolize eden karma bir tanrı.
hike - doğaüstü güçlerin tanrısı.
horus - osiris'le isis'in oğlu. cennetin hükümdarı, yeryüzünün kralı ve kutsal şahin olarak kabul edilir. horus'un evrensel olduğu ve ezelden beri var olduğu fikri piramit yazılarında belirtiliyor.
ımhotep - hekimlik tanrısı. djoser'in veziri, sonra ptah'in oğlu gibi ibadet edilmiştir.
isis - mısır'ın en büyük tanrıçası. simgesi, sirius yıldızıdır. sanat tanrıçasıdır. osiris'in dulluğunun ve şiirin tanrıçası olarak bilinmektedir. kutsal hayvanı kobra yılanıdır. isis'in mısır halkı tarafından reankarnasyonla cleopatra'nın içinde yaşadığına inanılmıştı.
khepri - (khepare) heliopolitan inancında yaratıcı tanrı. atum ve ra ile karışmıştır. yükselen günesin böcek tanrısı.
khnemu - su baskını ve nil'in iri tanrısı.
khnum - (khnemu) yaratıcı tanrılardan biri. bir çömlekçi ustalığıyla, çamura biçim verip insanı yaratıyordu.
khons - (khonsu) ay tanrısı. theban'da tapılmıştır.
maat - (ma'at) gerçek ve hukukun tanrıçası.
mefetseger - krallar vadisi'nin tanrıçası.
min - erkek bereket tanrısı. ona güç ve iktidar tanrısı da denilmektedir.
month - (montu) savaş tanrısı. mısır'da tapılmıştır.
mut - amon'in eşi ve theban'ın ana tanrıçası. akbaba başlıdır.
nefertem - nilüfer çiçeğinin memphis tanrıçası.
neith - eski bir savaş ve dokuma tanrıçası.
nekhebet - yukarı mısır'daki akbaba tanrıçası.
nephthys - ölülerin özel koruyucu tanrıçası. seth'in eşi ve ısis'in kız kardeşi.
neter'ler - mısır yazılı belgelerinde, tufan'dan sonra ülaaai yönettiği söylenen "yarı tanrı" varlıklar.
nun - kainat'ın yaratıldığı ilk suların tanrısı.
nut - gökyüzü tanrıçası. osiris ve ısis'in annesi ve gökyüzü tanrıçası. gökyüzü olarak dünyanın üzerinde kemer gibi uzanmıştır.
onuris - savaşçı ve abidos'un gökyüzü tanrısı.
osiris - mısır kültünde, en önemli tanrılardan biri. ölülerin tanrısı, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı, kural koyucu, koruyucu, ölülerin yargıcı. gökyüzünde, orion takımyıldızının onu simgelediği düşünülürdü.
ptah - mısır panteonunda en eski ve en büyük "yaratıcı tanrı". cennetleri ve dünyayı yaratmakla sorumlu. memphis'in mumya yaratma tanrısı. mimari, mühendislik ve "yapı bilimi" ile özdeşleştirilir. insan başlı bir tanrıdır.
qebsenuef - (qebehsenuef) horus'un oğlu. ölülerin bağırsaklarının koruyucusudur ve tanrıça selket tarafından korunurdu.
qetesh - aşkın ve güzelliğin tanrıçası. aynı zamanda doğa tanrıçası olarak da tanınmaktaydı.
ra - hermopolis güneş tanrısı. atmaca kafalı bir insan olarak temsil edildi.
satet - nil suyu ve bereket tanrıçası.
seker - ışığın tanrıçası ve yeraltından başlayan öbür dünyaya giden ölülerin ruhlarının koruyucusudur.
sekhmet - yıkım ve savaşın dişi aslan tanrıçası.
selket - akrep tanrıçadır. büyüleri vardır. kötü ruhlu insanlara ölüm verir.
serapis - yer altı dünyasının ve güneşin helenistik tanrısı.
seshat - ölçüm ve yazma tanrıçası.
seth - eski dönemlerde fırtına, gök ve gök gürültüsü tanrısı. kötü güçlerin etkisi altına giren seth, kardeşi osiris'i öldürdü ve mısır'a sahip olmak istedi. ama isis, dağılmış parçalarından osiris'i canlandırdı, ondan bir çocuk sahibi oldu. oğulları horus, seth'i yenip babasının intikamını aldı ve mısır'ın başına geçti. osiris'e karşı çıktıktan sonra şeytani tanrı olarak anılmaya başlamıştır.
shu - rüzgar ve havanın tanrısı. mut ve geb'in babası. yunan mitolojisindeki atlas gibi gökyüzünü taşır.
sobek - timsahlar tanrısı. su tanrısı olarak, aynı zamanda nil'in yıllık taşmasını ve vadisinin gübrelenmesini sembolize etti.
tavaret - (tauret) hamile kadınlara göz kulak olan hipopotam tanrıçasıdır.
tefnut - nem ve bulutların tanrıçasıdır. nut ve geb'in annesi. bazı metinlerde kardeşi şu ile beraber, güneş'in doğuşundan itibaren gökyüzünü taşır.
thoth - bilgeliğin tanrısı. yazma, akıl ve ay tanrısı özelliği ile anılmıştır. ibiş kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve her şeyi kaydettiği parşömenler vardır. hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir. yunan tanrısı hermes ile özdeşleştirilmiştir. bir görüşe göre, tarot kelimesi de thoth'un adından türemiştir.
uneg - mısırlıların tarım tanrısı


unut - kuş beyinli tanrıça olarak anılmıştır.
wepwawet - eski mısır'da çakal başlı savaş ve cenaze tanrısı. asyut (siut) bölgesinde mezarlık tanrısı olarak tapınılırdı. yunanlar ona ophois derlerdi.
wosyet - eski mısır'da gençlerin koruyucusu olarak bilinen tanrıça.
zenenet - hermonthis'in tanrıçası.

Yorumlar
Kod: 1XP4X
İlgili Haberler