Manifesto

Her şey gibi sanatta, hakikatten bir zerredir. Fakat sanat aynı zamanda hakikati keşfetme yolunda en önemli yolun da kendisidir. İçinde barındırdığı ruh ve dehadan dolayı, tabiatında tekrarlanma olan zanaattan ayrılan sanat, bu yüzden “biriciktir”.

Hayat, yaşama eylemini de kapsayan, varoluşumuzun içine düştüğü bir alandır. İnsanların farklı doğrularıyla kurdukları hayatlar ise bizlere hayatların çok çeşitli olduğunu gösterir. Bizim bu noktada dikkat ettiğimiz şey, hayatın çeşitliliğini yok etmek değil, doğruların arasında gezinen yanlış hayatları tespit etmektir. Hayatını hakikate dair ve biricik olarak kurgulayanların sığınma limanını ise “sanatgibihayat” olarak öne sürüyoruz. Bu mecrada logomuzda kullandığımız figürden sloganımıza, dahil ettiğimiz metinlerden dahil etmediğimiz kelimelere kadar hassas bir tercih içinde olduğumuzun bilinmesi gerekiyor.

Derdimiz modern dünya. Yöntemimiz ise sağa veya sola bakmadan geleceğimizi oluşturacak medeniyete layığı ile hizmet etmektir. Yanlış düşüncelere dahi hasret kaldığımız, düşünülmeyen bir çağda, “ne Godiva’nın yoldan geçtiği ne de kimsenin kör olduğu” bir çağda yaşıyoruz. Adalet için at üzerinde anadan üryan gezinmenin hakkını teslim etmeye talibiz fakat aynı zamanda hataların kutsanmasının da önünde engel olmak gibi bir misyonu benimsiyoruz. Bu yüzden “yanlış hayat doğru yaşanamaz” önermesi asıl prensibimizdir. Biz doğru hayatın arayıcılarıyız ve bunun sanat ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Hayatları sanat gibi yapmak için emek veriyoruz.

Sanatgibihayat mecrasının en kıymetli askerleri kelimelerdir. Doğru kelimeler ise bizleri doğru hayatın savunucusu olan cümlelere götürüyor. Bu cümleleri ise ayırdığımız kategorilerde farklı misyonlarla sunuyoruz.

  • Tarih sahnesinde, ilk günden bugüne kadar gelen binlerce evrensel yadigarlarımızın savunucularıyız. Fakat içerisine ayrı bir haysiyet katarak, barındırdığı ruh sayesinde “MİRAS”ına talip olduğumuz, bizleri biz yapan değerlerimiz var.

 

  • Kendi yaşamında “bir şeyler” yapabildiği için biyolojik grafiğinin çıkartıldığı insanları biliyoruz ve önemsiyoruz. Fakat “sanatgibihayat”ın, biyografiye sığmayan, hayatına haysiyet eklemeyi başarmış “ŞAHSİYET”leri var.

 

  • Her metin kendi içinde bir anlam taşır. Perdenin arkasındaki anlamı çözmeden hiçbir şeyi rahat bırakmak niyetinde değiliz. Bazen bu metinler, kendini ifşa ettirmemek için çok iyi örülmüş olabilir. Fakat “sanatgibihayat” için hayatın her karesi anamorfik metindir. Doğru açıyı, doğru mekanı ve doğru zamanı tespit ederek, her metnin aslını bulmakla mükellefiz. Gerekirse belirli bir açıdan eğip bükerek, “ANAMORFOZ”la açığa kavuşturmak için yamuk bakmak yöntemini uygulayabiliriz.

 

  • Doğunun aklını, batının kalbini kaybettiği zamanlardayız. Dünyanın akli “MUVAZENESİ”ni önyargıların ve tabuların bütününden sıyrılarak arıyoruz.

 

  • Modern dünyanın bir tez olarak öne sürüldüğü zamanlarda, tabiatıyla direnen insan ise bir antitezdir. Ortaya çıkan sentezin ve meydana gelen bu “DİYALEKTİK”in analizini yapmak melâlimizdir.

 

  • İki ayrı monologun sohbet zannedildiği zamanlardayız. Bu yüzden diyalogların anlamını sorguluyoruz. Anlamı, “gazete raporu” olan röportaj kelimesi ise bizim üslubumuzda yer edinemiyor. Biz, okuyucularımıza ulaşmak için misafirlerimizle “MUHABBET” ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki muhabbet; habbet sahibi, dost ve sevgi sahibi konuşmanın kendisidir.

 

  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Kurtuluş Savaşı sahnesinin dışında kalanları eleştirdiği Sahnenin Dışındakiler eserinden yola çıkarak, günümüzde sahneleşen kapitalist dünyanın dışında kalmayı tercih eden, kendi kurtuluşunun savaşını veren insanları önemsiyoruz. Bu insanlar tarih boyunca “SAHNENİN DIŞINDA” kaldılar. Hayatlarını sanat gibi yaşadılar. Onları yazmak boynumuzun borcudur.

 

  • Sahnenin içine girebilmek için, resmi tarihin ezberini söylemeye hevesli, parmağını gönüllü olarak kaldıranları da biliyoruz. Fakat gönül kelimesinin bizim için ayrı bir yeri var. Başka bir dilde karşılığı olmayan, kalp organından fazlasını ifade eden gönül sahiplerimiz var. “HAFTANIN GÖNÜLLÜSÜ” olan herkese hakkını teslim etmeyi görev biliyoruz.

 

  • Biz “sanatgibihayat” olarak gürültü çıkartmak değil, lisanımız dahilinde anlamlı şeyler söylemeyi planlıyoruz. Raflarda kalan tozlu kelimelerimizin peşindeyiz. Dil varlığın evidir. Kelimeleri yaşatırsak yaşayabiliriz, bu bilinçle cümleler kuruyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, “KAMUS”, namustur…

 

  • Kalemin kılıç yarası, kelimenin açılan yara olduğunu fark edemediğimiz dönemlerdeyiz. Zehirin içindeki panzehiri arıyoruz ve savunduğumuz odur ki, kelimeler MERHEMdir… 

 

Misyonumuzu, vizyonumuzu, her şeyimizi belirleyen kelimelerdir. Onlar hem dertlerimizdir hem de dertlerimizi ifade eden araçlardır. Hayatını sanat gibi yaşayan herkesin sığınacağı bir limandır “sanatgibihayat”. Burada ben, sen yok. Neyi kaybettiğimizi hatırlayarak adımlarımızı atıyoruz ve tek amacımızın “BİZ” olduğunu ikrar ediyoruz.