Güncel
Kimlikli Bedenler - Sanat, Kimlik, Cinsiyet
  11 Mart 2018 Pazar , 17:34
Kimlikli Bedenler - Sanat, Kimlik, Cinsiyet
Ahu Antmen’in 2007 yılından beri konferans ve seminerlerle sunduğu çeşitli makalelerini derlediği ‘’Kimlikli Bedenler – Sanat, Kimlik, Cinsiyet’’ isimli kitabı, sadece sanat üzerine değil kadın bedeninin sanat üzerinden tasvirini de incelikli bir dille ele aldığı önemli bir eser olma özelliğini taşıyor.

Kimlikli Bedenler öncelikle kadın sanatçıların çalışmalarını bedensel, imgesel açıdan büyüteç altına alıyor.  Antmen kitabında sanatsal üretimi, aidiyet, kimlik, cinsiyet perspektifinden irdelerken, genel anlayışa karşı önemli bakış açıları sunuyor. 

Antmen sanatın ve tarihinin kimlik olgusunun kurgulanma sürecinde oynadığı ideolojik işlevi sorgulayan yazıların yanı sıra, günümüzde kimlik politikalarıyla ilgilenen sanatçıların, geçmişin yapıtlarından bugüne taşınan bir aynılık haliyle tekrarlanması durumunu irdeleniyor. 

Kitapta aynı zamanda, Osmanlı resminden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte çıplaklık olgusunun sanatsal ve kültürel zemini, Türkiye’nin modernleşme süreci bağlamında beden ve temsilleri, bir ‘namus meselesi’ olarak ele alınan heykel olgusunu, kadınların çağdaş sanattaki öncü konumları, feminizm ve performans, kimlik politikaları ‘’ Kimlikli Bedenler - Sanat, Kimlik, Cinsiyet’’te kitabında ele alınan önemli başlıklardan bazıları. 
 

Yorumlar
Kod: 2YR5Y