Kültür-Sanat
Fikret Başkaya'dan yakın tarihe ışık tutan “Paradigmanın İflası” yeniden raflarda
  02 Mayıs 2018 Çarşamba , 17:03
Fikret Başkaya'dan yakın tarihe ışık tutan “Paradigmanın İflası” yeniden raflarda
Fikret Başkaya'nın 1991 yılında ilk baskısını yaptıktan sonra siyaset bilimi ve yakın tarih alanında klasik bir yapıt haline gelen “Paradigmanın İflası” kitabı, Yordam Kitap etiketiyle tekrar raflarda yerini aldı.

Türkiye'de resmî ideolojiye getirilmiş en keskin ve kapsamlı eleştirilerden biri olan ve bu alanda öncü bir çalışma niteliğindeki kitap 27 yılın ardından, yaptığı onca basım, açtığı onca tartışma ve gördüğü onca hukuki muameleye rağmen klasik bir eser olmayı başarmıştır.

Paradigmanın İflası, aydınların resmî ideoloji karşısındaki konumunu ve “devlet aydını”nın çelişkilerini; milli mücadelenin niteliğini, anti-emperyalist bir karakter taşıyıp taşımadığını ve kitle katılımının boyutlarını; milli mücadelenin ulusallığı sorununu ve Kürt meselesini; Sovyet Rusya ve Komintern'le milli mücadelenin ilişkilerini; tarihte bireyin rolü bağlamında Mustafa Kemal'i ve Kemalist rejimin Bonapartizmle bağlantısını; Cumhuriyet dönemi iktisat politikalarını, sermaye birikimi ile Bonapartist rejim arasındaki bağı; sınıfsız, imtiyazsız bir kitle iddiasının ardındaki gerçeği ve yeni sömürgecilik kavramını kapsamlı bir şekilde tartışan bölümlerden oluşuyor.

Son bölümde de tüm bu tartışmaların odağında yer alan “paradigma”nın iflas edip etmediğini ele alıyor.

Yorumlar
Kod: NKDRK