Kitap/Dergi
“Değişim Sürecinde Türkiye” Osmanlı’dan Cumhuriyet’e derinlemesine bir sosyo-ekonomik inceleme
  10 Ağustos 2018 Cuma , 13:12
“Değişim Sürecinde Türkiye”  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e derinlemesine bir sosyo-ekonomik inceleme
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sosyo-ekonomik bir değerlendirme olan “Değişim Sürecinde Türkiye” 8. Basımı ile okuyucudan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kitap belli bölümler ışığında Osmanlı’da Cumhuriyet dönemine, dünyada yayılan pek çok dalgayı mercek altına alıp, Türkiye’nin geçirdiği süreçleri anlamak için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Dr. Mahfi Eğilmez’in kaleme aldığı ve Remzi Kitapevi etiketiyle okuyucuyla buluşan eser, Balkan Savaşı ile başlayan ulus devletlerin doğuşundan kürt meselesine kadar, Türkiye’nin yaşamış olduğu, karışık ve kararsız değişimi değerlendiriyor.

Kitap tanıtımından

Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi ne de sanayi kapitalizminin getirdiği rüzgârı yakalayabildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla aydınlanma ve sanayileşme atılımı gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir kadronun getirdiği düzenlemelerdi. O nedenle de toplum tarafından tam olarak sahiplenilmediler.

Son yüz yılda ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik evrim başlangıçta ileriye doğru olsa da sonradan çok daha karışık bir görünüm içine girdi. Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye doğru kararsız bir denge içinde savrulup durdu.

Yorumlar
Kod: NKDRK